Organizace výuky od 4. ledna 2021

Publikováno: 30.12.2020 Autor(ka): T P

Vážení rodiče,

dne 25.12.2020 obdržela škola z MŠMT informaci k provozu škol v období od 27.12.2020 do 10.1.2021. Máte ji k dispozici na webu školy i v příloze mailu od třídních učitelů.

Pro naše žáky to znamená, že bude organizace výuky od 4. 1. 2021stejná jako organizace výuky, která byla nastavena od 18.11.2020.Rovněž provoz školní družiny je v platnosti jako provoz od 18. 11. 2020.

Prezenční výuka:

1. ročník – Mgr. M. Závorová, I. Brabcová

2. ročník – Mgr. T. Procházka, Mgr. A. Vodičková

Výuka a délka vyučování se bude řídit rozvrhem hodin platným od 1. 9. 2020 a děti ho mají nalepený v notýskách. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Realizace obsahu vzdělávání v předmětu hudební výchova bude zaměřena na hudební teorii a poslech hudby, na znalost textů písniček. Do hodin tělesné výchovy budou zařazeny vycházky do okolí školy, relaxační a pohybové chvilky na čerstvém vzduchu. Bude využíván i venkovní areál školy, při dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy a s ohledem na počasí.

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Všichni mají tedy nasazenou roušku hned při vstupu do školy!                                 

Doporučujeme, aby žáci měli na každý den alespoň dvě roušky (náhradní rouška bude uložena v samostatném sáčku, či v krabičce). 

Ihned u vstupu do budovy si vydezinfikují ruce a pokračují do šatny.

 

Do budovy školy žáci vcházejí a odcházejí vchodem podle daných pravidel:

- vchod ZŠ využívají žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny.                                                                   

- vchod ŠD využívají žáci, kteří jsou přihlášeni do ranní nebo odpolední družiny.  

Provozní doba školní družiny je rovněž nezměněna.

 

Stravování bude probíhat ve stejném režimu jako před vánočními prázdninami.

Svačina

  • žáci budou svačit ve třídách
  • svačinu budou připravovat ve ŠJ, děti si budou nosit vlastní pití
  • kdo nechodí na svačinu, bude si svačinu i pití nosit vlastní

Oběd

  • ve školní jídelně bude obědvat vždy pouze jedna třída
  • střídat se budeme v rámci rozvrhu, délka vyučování se nemění
  • k dispozici bude jídlo i pití

Opět budeme klást ve škole zvýšený dohled na hygienu – mytí rukou, dezinfekce, větrání místností několikrát během vyučovacích hodin i přestávek.

 

Distanční výuka:   on-line výuka probíhá podle informací třídních učitelů dne 4. 1. 2021

3.ročník – Mgr. M. Kepková

4.ročník – E. Jílková

5.ročník – Mgr. T. Dvořáková

 

Pedagogický sbor ZŠ Tmaň dne 30. 12. 2020

Přiložené soubory ke stažení