Informace o úplatě za ŠD

Publikováno: 3.5.2021 Autor(ka): T P

Úplata ŠD v tomto roce je řešena podle uzavření a otevření škol dle nařízení Vlády ČR, MZ a MŠMT.

Vyúčtování uhrazené úplaty za I. čtvrtletí (září – prosinec) 2020/2021, se provedlo za celé období k 30. 4. 2021. Za měsíce, kdy probíhala distanční výuka, a účastníci nenavštěvovali ŠD, byla vypočtena poměrná část úplaty, která byla převedena do II. pololetí školního roku.

Jednotlivé částky úplaty se liší dle toho, zda účastník navštěvuje pouze ranní ŠD, odpolední ŠD nebo ranní i odpolední ŠD. Každý účastník dostane osobně informaci o výši úplaty.

Účastníkům z III., IV., a V. třídy – úplata za I. čtvrtletí byla rozpočítána na celý rok v případě, že účastníci budou navštěvovat ŠD rotačně. Pokud ne a bude stabilně prezenční výuka, bude dovyúčtována poměrná část úplaty.

Účastníci z I. a II. třídy budou mít výši doplatku za ŠD jednotlivě vylepenou v notýskách,úhrada bude provedena po 15.6. 2021.

 

Iva Brabcová

Vedoucí vychovatelka