Pokračující uzavření školy

Publikováno: 1.11.2020 Autor(ka): T P

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112  Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.       

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení,

 provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

zůstává naše škola od 2. listopadu 2020 až do ukončení opatření i nadále uzavřená. V případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat.

Pedagogický sbor ZŠ Tmaň

Přiložené soubory ke stažení