" Školo! Štěstí tomu dítku plyne, které práh tvůj nemine. 1884 "