Školní jídelna

Vítejte u nás v jídelně

Vedoucí školní jídelny je paní Petra Pišvejcová:

tel.: 724 863 467

e-mail: petra.pisvejcova@seznam.cz

kde ji najdete:  kancelář ŠJ ve školní jídelně

Pondělí

  10.30 – 14.30

Úterý

  6.15 – 10.15

Středa

  10.30 – 14.30

Čtvrtek

  6.15 – 10.15

Pátek

  6.15 – 10.15

Provoz ŠJ

Provozní doba

  6.00 – 14.30

Výdej nemocným dětem do přinesených nádob (první den nepřítomnosti žáka ve škole) a pro cizí strávníky

  10.45 – 11.30

Výdej obědů pro žáky, děti MŠ a zaměstnance

  11.30 – 14.00

 

Způsob úhrady stravného.

  • výhradně bezhotovostně srážkou z účtu na základě provedeného svolení k inkasu na účet školy 51-4866520267/0100, vždy k 15-tému v měsíci  
  • hotově – jen výjimečně  

S přihláškou strávník zaplatí jistinu (= kauce,= 1,5x násobek měsíční spotřeby)

Výše jistiny pro kategorie strávníků :

  • děti ZŠ a MŠ                       1000,- Kč
  • personál                               500,- Kč
  • cizí strávníci                        1500,- Kč

U stávajících strávníků se první platbou (v září) dorovná částka do požadované jistiny. Každý další měsíc už strávník platí to, co projedl za měsíc předchozí. Kauce se zúčtuje (vrátí) až při ukončení stravování.

Dne 14. 7. 2021 byla schválena novela vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 Sb.  Novelou se mj. v návaznosti na růst cen potravin valorizují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.                  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. V souvislosti s touto novelou se zvyšují ceny stravného.                    

 

Ceny stravného:

 

Mateřská škola

dopolední svačina 9,- Kč, 10,- Kč 7letí
oběd 19,- Kč, 22,- Kč 7 letí
odpolední svačina 9,- Kč, 10,- Kč 7letí

 

Základní škola

svačina 13,- Kč
oběd 23,- Kč, 25,- Kč (11 letí)

Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce do 31.8. včetně.

 

Přihlašování a odhlašování žáků ke stravování ve školní jídelně

Strávník se každý rok přihlašuje na základě vyplněné přihlášky. Odhlásit stravné je možné :

  • MŠ – rodiče nahlásí nepřítomnost dětí paní učitelce
  • ZŠ - přes internet, na adrese strava.cz do 7.30 hodin téhož dne (děti jsou automaticky přihlášeny, rodiče pouze odhlašují)
  • na telefon 721 128 478, 724 863 467 do 7.30 hodin téhož dne

V době svátků, prázdnin, ředitelského volna a třídních výletů je strávník automaticky odhlášen.

V první den nepřítomnosti žáka, mají rodiče možnost neodhlášený oběd odebrat do přinesených (čistých) nádob v době od 10.45 do 11.30 hod.