Školní jídelna

Vítejte u nás ve školní jídelně

Vedoucí školní jídelny je Ing. Petra Pišvejcová:

tel.: 724 863 467

e-mail: petra.pisvejcova@seznam.cz

kde ji najdete:  kancelář ŠJ ve školní jídelně

Pondělí

  10.30 – 14.30

Úterý

  6.15 – 10.15

Středa

  10.30 – 14.30

Čtvrtek

  6.15 – 10.15

Pátek

  6.15 – 10.15

Provoz ŠJ

Provozní doba

  6.00 – 14.30

Výdej nemocným dětem do přinesených nádob (první den nepřítomnosti žáka ve škole) a pro cizí strávníky

  10.45 – 11.30

Výdej obědů pro žáky, děti MŠ a zaměstnance

  11.30 – 14.00

 

Způsob úhrady stravného.

  • výhradně bezhotovostně srážkou z účtu na základě provedeného svolení k inkasu na účet školy 51-4866520267/0100, vždy k 15-tému v měsíci  
  • hotově – jen výjimečně  

S přihláškou strávník zaplatí istinu = kauci.

Výše jistiny pro kategorie strávníků :

  • děti ZŠ a MŠ                       1000,- Kč
  • personál                               500,- Kč
  • cizí strávníci                        1500,- Kč

Každý další měsíc (od října) už strávník platí to, co projedl za měsíc předchozí. Kauce se zúčtuje (vrátí) až při ukončení stravování.

Dne 14. 7. 2021 byla schválena novela vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 Sb. Novelou se mj. v návaznosti na růst cen potravin valorizují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. V souvislosti s touto novelou se zvyšují ceny stravného.

               

Vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů se zvyšují od 1. 9. 2023 ceny stravného.

 

 CENY STRAVNÉHO od 1. 9. 2023 :

 

Mateřská škola

dopolední svačina 11,- Kč, 11,- Kč 7letí
oběd 24,- Kč, 26,- Kč 7 letí
odpolední svačina 11,- Kč, 11,- Kč 7letí

 

Základní škola

svačina 15,- Kč
oběd 27,- Kč, 29,- Kč (11 letí)

Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce do 31.8. včetně.

 

   
cizí strávníci 80,- Kč

Přihlašování a odhlašování žáků ke stravování ve školní jídelně

Strávník se každý rok přihlašuje na základě vyplněné přihlášky.

Odhlásit stravné je možné :

  • MŠ – rodiče nahlásí nepřítomnost dětí učitelce
  • ZŠ - přes internet, na adrese strava.cz do 7.30 hodin téhož dne (děti jsou automaticky přihlášeny, rodiče pouze odhlašují)
  • na telefon 721 128 478, 724 863 467 do 7.30 hodin téhož dne

V době svátků, prázdnin, ředitelského volna a třídních výletů je strávník automaticky odhlášen.

V první den nepřítomnosti žáka, mají rodiče možnost neodhlášený oběd odebrat do přinesených (čistých) nádob v době od 10.45 do 11.30 hod.