Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021:

 

Školní rok:           I. pololetí:      1. 9. 2020 – 31. 1. 2021

                               II. pololetí:      1. 2. 2021 – 30. 6. 2021 

 

Mimořádné dny volna:            26. 10. 2020 – 27. 10. 2020           

                    

Prázdniny:      podzimní           29., 30. 10. 2020                                              

                           vánoční             23. 12. 2020 – 3. 1. 2021                                                             

                           pololetní           29. 1. 2021                                                                                 

                           jarní                    15. 2. – 21. 2. 2021                                                                            

                          velikonoční        1.4. (2. 4. státní svátek) 2021

 

Ředitelka školy:                                Mgr. Růžena Kybikásová

Třídní učitelé:     I.   třída                Mgr. Marcela Závorová

                              II.  třída                Mgr. Tomáš Procházka

                             III. třída                 Mgr. Miroslava Kepková

                               IV. třída                Eva Jílková

                               V.  třída                Mgr. Taťána Dvořáková  

 

Asistentky pedagoga:                    Iva Brabcová  

                                                            Mgr. Anna Vodičková 

  

Školní družina: 

Vedoucí vychovatelka:                  Iva Brabcová  

  1. oddělení                                  Simona Majorová
  2. oddělení                                  Mgr. Anna Vodičková
  3. oddělení                                  Iva Brabcová

                                                                                                                                             

Od 7. září 2020 probíhá vyučování ve všech třídách podle rozvrhu hodin.  

 

ŠD  (změna provozní doby od 1. 9. 2020: 6:00 - 7:45, 11:50 - 16:00)  

1. 9.                 6:00 – 10:00

2. 9.                 6:00 - 7:45;  10:00 – 16:00

Od 3. 9.           6:00 –   7:45;  11:50 – 16:00