Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, v každé je interaktivní tabule a vizualizér. V učebně IVT je odpovídající počet PC; součástí školy je kvalitní sportovní zázemí – vlastní tělocvična a školní hřiště, máme možnost také využívat fotbalové hřiště v obci.

Školní knihovna disponuje velkým množstvím knižních titulů pro společnou četbu v každém ročníku i pro výpůjčku našim žákům.                                   

Poskytujeme základní vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého žáka. Pedagogický sbor je zkušený, snaží se o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti, partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce ve vztahu k žákům, rodičům a ostatním pracovníkům školy.

K povinnému vzdělávání nabízíme volnočasové aktivity – míčové hry, anglický jazyk, počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Tyto zájmové útvary jsou díky pochopení zřizovatele školy pro naše žáky bez úplaty.

Kalendář akcí

Berounské muzeum připravilo pro školy nový edukační program - Na dno pradávných moří, kam se v pátek 17. 2. vydají také žáci žáci 4. ročníku.