Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, v každé je interaktivní tabule a vizualizér. V učebně IVT je odpovídající počet PC; součástí školy je kvalitní sportovní zázemí – vlastní tělocvična a školní hřiště, máme možnost také využívat fotbalové hřiště v obci.

Školní knihovna disponuje velkým množstvím knižních titulů pro společnou četbu v každém ročníku i pro výpůjčku našim žákům.                                   

Poskytujeme základní vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého žáka. Pedagogický sbor je zkušený, snaží se o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti, partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce ve vztahu k žákům, rodičům a ostatním pracovníkům školy.

K povinnému vzdělávání nabízíme volnočasové aktivity – míčové hry, anglický jazyk, počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Tyto zájmové útvary jsou díky pochopení zřizovatele školy pro naše žáky bez úplaty.