Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, v každé je interaktivní tabule a vizualizér. V učebně IVT je odpovídající počet PC; součástí školy je kvalitní sportovní zázemí – vlastní tělocvična a školní hřiště, máme možnost také využívat fotbalové hřiště v obci.

Školní knihovna disponuje velkým množstvím knižních titulů pro společnou četbu v každém ročníku i pro výpůjčku našim žákům.                                   

Poskytujeme základní vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého žáka. Pedagogický sbor je zkušený, snaží se o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti, partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce ve vztahu k žákům, rodičům a ostatním pracovníkům školy.

K povinnému vzdělávání nabízíme volnočasové aktivity – míčové hry, anglický jazyk, počítačový kroužek, výtvarný kroužek. Tyto zájmové útvary jsou díky pochopení zřizovatele školy pro naše žáky bez úplaty.

Kalendář akcí

9.2.2022 – 6.4.2022

Zahájení plaveckého výcviku 9. února 2022.

Uskuteční se v Plavecké škole Hořovice. Odjezd od školy v 9:00h.

Bližší organizační informace budou mít děti napsané v notýsku týden před zahájením plavecké výuky.