Projekt: Celé Česko čte dětem

Projekt: Celé Česko čte dětem

Publikováno: 28.2.2021 Autor(ka): A M

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst“. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem bylo založeno v roce 2006. Více než 3.000 škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců se registrovalo a přihlásilo k myšlence o důležitosti předčítání dětem

https://celeceskoctedetem.cz/