Zápis k PŠD

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se koná 22. 4. 2024

Informace pro zákonné zástupce

Rodiče u zápisu předloží: 

  • vyplněnou žádost o přijetí k PŠD podepsanou oběma zákonnými zástupci = zápisní list
  • rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V případě zákonných zástupců-cizinců předloží:  

  • vyplněnou přihlášku k povinné školní docházce (nejlépe podle vzoru MŠMT)
  • doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce (vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany, vízum k pobytu nad 90dnů za účelem strpění pobytu). Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí, bude vyzván, aby před rozhodnutím o jeho žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a následně předložil řediteli školy. 

Další informace pro zákonné zástupce

  • viz příloha

Co mám umět než půjdu do školy

  • viz příloha

Jak můžete pomoci svým dětem

Pomůcky pro I. třídu

Pomůcky pro I. třídu

Kufřík – vodovky, kulatý a plochý štětec, kelímek se širokým dnem, hadřík, modelína, voskovky, tuhé lepidlo=tyčinka, nůžky, barevné papíry
Sáček – cvičební úbor, cvičky, švihadlo
Aktovka a penál – pastelky (12 barev), fixy (12 barev), desky na písmena, desky na číslice, blok nebo omalovánky, 3 tužky č. 2, ořezávátko, pero, desky na sešity
Další pomůcky – přezůvky, papírové nebo umělohmotné hodiny

PROSÍME, ABY MĚLY DĚTI VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ.

Přiložené soubory ke stažení