Projekty MŠ

Projekt: III. třída - Ferda a jeho mouchy

Projekt: III. třída - Ferda a jeho mouchy

Čtvrtletní projekt vychází z knihy "Ferda a jeho mouchy" a její pokračování - knihy "Ferda v tom zase lítá". Tento projekt je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, poznávání citů a pocitů dětí,…

Projekt: III. třída Stromy

Projekt: III. třída Stromy

Jedná se o celoroční projekt, ve kterém se děti formou úkolů a pozorování seznámí se stromem od kořene k listům. Zjistí co se sním děje během celého roku, jak je strom důležitý, pro člověka i přírodu…

Projekt: III. třída Playfull English

Projekt: III. třída Playfull English

Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám, kolem je ten velký svět, ty mu budeš rozumět. Být se všemi kamarád a s každým si povídat.  Stačí jejich jazyk znát. Celoroční projekt v předškolní třídě…

Projekt "Přírodovědná stezka"

Projekt "Přírodovědná stezka"

Jedná se o celoroční environmentální projekt MŠ Tmaň. Cílem je využít prostor školní zahrady, kde je možné trávit čas i v teplých letních dnech (poskytuje stín) a kde vznikl prostor vykácením…

Projekt: Celé Česko čte dětem

Projekt: Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich…

Projekt: Se Sokolem do života

Projekt: Se Sokolem do života

Se Sokolem do života, svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Zapojení do celostátního projektu České obce sokolské.