Základní informace o MŠ

Základní informace o MŠ

Název:  Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Adresa: Mateřská škola, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň

Zřizovatel: OÚ Tmaň

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jarmila Rysová, tel. +420 723 629 396

Telefon MŠ: +420 723 629 396

 

Telefonní čísla na omlouvání dětí

1. třída KOŤÁTKA

+420 723 629 396

2. třída SLUNÍČKA

+420 723 637 051

3. třída MOTÝLCI

+420 605 218 183

 

Provozní doba:  6:00 – 16:00

Email: mstman@seznam.cz

Kapacita: 55 dětí

 

3 třídy

Koťátka

uč. Jarmila Rysová

Sluníčka

uč. Denisa Kimlová, uč. Simona Zelinková

Motýlci

uč. Lucie Kašparová, uč. Andrea Muronová, DiS.

 

Školník: Karel Přibyl

Úklid: Eva Piskáčková

 

Stravování 

Pestrá strava je připravována ve vlastní kuchyni.

Bližší informace o ŠJ u p. Pišvejcové,

tel. +420 724 863 467, e-mail: petra.pisvejcova@seznam.cz, nebo v kanceláři ŠJ v tyto dny:

Pondělí

10,30-14,30

Úterý

 6,15 -10,15

Středa

10,30-14,30

Čtvrtek

 6,15 -10,15

Pátek

 6,15 -10,15

Ceny stravného

 dopolední svačina      11,- Kč (11,- Kč 7letí)
 oběd    24,- Kč, (26,- Kč 7 letí)  
 odpolední svačina     11,- Kč (11,- Kč 7letí)

 

Odhlašování

Nepřítomnost dětí hlásí zákonní zástupci dítěte učitelce ve třídě.

Úhrada stravného

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu.

  • bezhotovostně  srážkou z účtu na základě provedeného svolení k inkasu na č. účtu:  51-4866520267/0100
  • hotově – rodiče obdrží informace o dni výběru a částce, kterou následně uhradí v kanceláři ŠJ

Přeplatky z konce školního roku se převádějí do měsíce září. Při ukončení docházky na naší škole je přeplatek vrácen.

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 430,-Kč měsíčně (školní rok  2023/24)

platby za MŠ uhraďte na číslo účtu :  51-4866520267/0100  do poznámky uveďte jméno dítěte.

(Příklad – jméno příjmení I. tř.)

Měsíční platba školného je 430,- Kč. Platíte na účet školy měsíčně.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Další informace


Specifika školního vzdělávacího programu: všestranný rozvoj dítěte s preferencí  oblasti enviromentální výchovy, předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, zdravého životního stylu a zaměřením na  ekologii.
Pravidelné aktivity:  kulturní a poznávací akce, plavecké kurzy pro předškoláky, návštěvy solné jeskyně, škola v přírodě, logopedická prevence, angličtina pro předškoláky, projekty ve všech třídách.