Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze:

http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi7hkpOKKHLEssON08Vo-J-MoWhKCIYP--Lpg-VUQ8nLT3sQ/viewform

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II", který je realizován od 1. 10. 2018 do 30.9. 2022.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun. Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun se souhlasem svých zřizovatelů.
Koordinátorem projektu MAP II. za naši školu je ředitelka školy Mgr. Růžena Kybikásová.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Přiložené soubory ke stažení