Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II", který je realizován od 1. 10. 2018 do 30.9. 2022.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun. Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun se souhlasem svých zřizovatelů.
Koordinátorem projektu MAP II. za naši školu je ředitelka školy Mgr. Růžena Kybikásová.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Přiložené soubory ke stažení