Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III", který je realizován od 1. 10. 2022 do 30.11. 2023.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.  v území SO ORP Beroun (MAP III.)
Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Přiložené soubory ke stažení