MAP BEROUN - klíčové dokumenty a jejich připomínkování

Publikováno: 31.8.2022 Autor(ka): A M

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze:

http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi7hkpOKKHLEssON08Vo-J-MoWhKCIYP--Lpg-VUQ8nLT3sQ/viewform

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!